15 lĩnh vực chịu tác động trực tiếp và mạnh mẽ từ cách mạng công nghiệp 4.0

SGreentech Marketing - 16/06/2018 - 0 bình luận

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt ra những thách thức to lớn và theo Diễn đàn kinh tế thế giới, 15 lĩnh vực chịu tác động trực tiếp và mạnh mẽ từ cuộc cách mạng này. 

1. Cơ sở dữ liệu tập trung (Big Data)

 

2. Thành phố thông minh (Smart Cities)

 

3. Tiền ảo (Blockchain/Bitcoin)

 

4. Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)

 

5. Năng lượng tái tạo/Công nghệ sạch (Renewable Energy/ Clean-tech)

 

6. Công nghệ tài chính (FinTech)

 

7. Thương mại điện tử (E-Commerce)

 

8. Người máy (Robotics)

 

9. Công nghệ in 3D (3D Printing)

 

10. Kết nối thực ảo (Virtual/Augmented Reality)

 

11. Các nền kinh tế chia sẻ (Shared Economies)

 

12. Internet kết nối vạn vật (IoT).

 

13. Công nghệ Nano/ Vật liệu 2D (Nanotechnology/2D Materials)

 

14. Công nghệ sinh học/Biến đổi gene và cách mạng nông nghiệp (Biotechnology/Genetics & Agricultural Innovation).

 

15. Khử muối lọc nước ngọt từ nước biển và quản lý chất thải rắn (Desalination and Enhanced Waste Management).

Viết bình luận của bạn

Top
zalo
Yêu cầu báo giá